Brigo

Brigo is een spelersgroep van Best Golf & Country Club en heeft als doelstelling de bevordering en uitoefening van de bridgesport door de leden van Best Golf. 

 
Brigo

Brigo is een spelersgroep van Best Golf & Country Club en heeft als doelstelling de bevordering en uitoefening van de bridgesport door de leden van Best Golf. 


Brigo is opgericht in 1994, en viert in 2019 dus alweer zijn 5e lustrum. Brigo telt iets meer dan 70 leden.

Het speelseizoen loopt in beginsel van eind oktober tot eind maart. De zittingen vinden plaats op donderdagmiddag, in het clubgebouw van Best Golf. Er wordt serieus gebridget in een gemoedelijke sfeer. Na de zittingen maken velen graag gebruik van de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief (via de door Dimples aangeboden zgn. Brigo Knipkaart) samen de schotel van de dag te genieten.

Brigo biedt aldus een gelegenheid voor veel Clubleden om elkaar ook buiten het golfseizoen regelmatig te blijven ontmoeten en van een gezamenlijke uitdagende activiteit te genieten.

Brigo organiseert na het einde van het bridgeseizoen nog een selectie golfwedstrijd voor deelname aan de Best of Best finale.

Het lidmaatschap van Brigo staat open voor leden van BG&CC. Bij beëindiging van het lidmaatschap van BG&CC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk lid te blijven van Brigo.

Aspirant leden voor BRIGO kunnen zich, bij voorkeur PER PAAR, opgeven via het algemene Brigo e-mail adres : brigo@bestgcc.nl.
 De kosten van het lidmaatschap bedragen 25 € per jaar. Niet-leden van BG&CC die lid van Brigo zijn gebleven betalen 50 € per jaar.
 

Brigo seizoen 2018 – 2019


Bij het begin van de nazomer even het volgende:
  • het nieuwe Brigo seizoen begint op donderdag 1 november 2018 om 13.30 uur
  • nieuwe ledengegevens (adres, telefoon, e-mail) en eventuele belangrijke andere feiten graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Brigo secretariaat via: brigo@bestgcc.nl.
Begin oktober a.s. ontvangen de leden van Brigo uitgebreide informatie met name over speelschema, de parenindelingen, en een bijgewerkte ledenlijst.

Peter Plompen