Brigo

Brigo is een spelersgroep van Best Golf & Country Club en heeft als doelstelling de bevordering en uitoefening van de bridgesport door de leden van Best Golf. 

 
Brigo
Brigo is een spelersgroep van Best Golf & Country Club en heeft als doelstelling de bevordering en uitoefening van de bridgesport door de leden van Best Golf. 

Brigo is opgericht in 1994, en vierde in 2019 dus alweer zijn 5e lustrum. Brigo telt iets meer dan 70 leden.

Het speelseizoen loopt in beginsel van eind oktober tot eind maart. De zittingen vinden plaats op donderdagmiddag, in zaal de Plataan in het clubgebouw van Best Golf. Er wordt serieus gebridget in een gemoedelijke sfeer. Na de zitting en de uitslag blijven veel leden in de Brasserie nakaarten bij een drankje en een gezellige maaltijd.

Brigo biedt aldus een gelegenheid voor veel (ex-)Clubleden om elkaar ook buiten het golfseizoen regelmatig te blijven ontmoeten en van een gezamenlijke uitdagende activiteit te genieten.

Het lidmaatschap van Brigo staat open voor leden van BG&CC. Bij beëindiging van het lidmaatschap van BG&CC is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk lid te blijven van Brigo.

Aspirant leden voor BRIGO kunnen zich, bij voorkeur PER PAAR, opgeven via het algemene Brigo e-mail adres : brigo@bestgcc.nl.
 De kosten van het lidmaatschap bedragen 25 € per jaar. Niet-leden van BG&CC die lid van Brigo zijn gebleven betalen 50 € per jaar.
 

Brigo seizoen 2019 – 2020


Het nieuwe Brigo seizoen begint op donderdag 31 oktober 2019 om 13.30 uur met een korte ledenvergadering.
 
In dit seizoen organiseert Brigo in de Carnavalsweek voor het eerst ook een invitatie-drive waarbij de leden met gastpartners kunnen spelen. Nadere informatie komt later.
 
Begin oktober a.s. ontvangen de leden van Brigo uitgebreide informatie met name over het speelschema, de paar-indeling, het schema met informatie over de wedstrijdleiding, en een bijgewerkte ledenlijst.
 
Wijziging in de ledengegevens (adres, telefoon, e-mail) en eventuele belangrijke andere feiten graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan het Brigo secretariaat via: brigo@bestgcc.nl.

Peter Plompen