Regel & Handicap commissie

De R&H cie is de vraagbaak voor iedereen die wat meer wil weten over de golfregels. Jaarlijks organiseert zij een herhalingssessie om de regels weer op te frissen. Daarnaast stelt zij vast of er sprake is van Qualifying Condities. De juiste handicaps voor onze leden (en de bij ons aangesloten vrije golfers) worden bijgehouden in het E-Golf4U systeem.
 
Regel & Handicap commissie
Peter Verdonk
Peter Verdonk
Voorzitter
Diederik Mollinger
Diederik Mollinger
Lid & baancommissaris
Dick Koster
Dick Koster
Lid
Jos Hoogstraten
Jos Hoogstraten
lid
Craig Townsend
Craig Townsend
Lid
Er zijn golfverenigingen die voor de Regels, de Handicap administratie als ook voor Baan advies aparte commissies hebben. Bij de BG&CC hebben we een gecombineerde R&H cie. Eén van de commissieleden is ook de baanadviseur.
 

Handicapsysteem en - administratie

De juiste handicaps voor onze leden (en de bij ons aangesloten vrije golfers) worden bijgehouden in het E-Golf4U systeem. Wedstrijdresultaten gaan automatisch vanuit de speelgroepen. De Qualifying (Q–) kaarten van de rondes die de spelers op onze baan hebben gespeeld voeren zij zelf in (zie menu: “Qualifying kaarten”). Bij gemaakte vergissingen of andere complicaties kan men ons inschakelen voor hulp en voor het aanbrengen van correcties (rhcp@bestgcc.nl).
In het algemeen houden wij toezicht op bovenstaande gang van zaken rond de handicaps. In het bijzonder voeren wij een Jaarlijkse Herziening (het menu “Handicap Systeem” is momenteel in herziening) uit om veilig te stellen dat de handicaps passend zijn voor de speelsterktes.
 

Regels

Onze commissieleden zijn de vraagbaak voor een ieder die wat meer van de regels wil weten. Jaarlijks organiseren we aan het begin van het seizoen een herhalingssessie om de regels weer eens scherp te krijgen. De exacte datum voor deze sessie wordt op de website of in de digitale nieuwsbrief aangekondigd. Daarnaast worden er regelmatig regelavonden georganiseerd met instructie voor cursisten van de BGA en leden die hun WHS Handicap 54 willen halen. (zie menu: “Informatie voor beginnende golfers”) Ook wordt maandelijks een regelexamen georganiseerd.
Tenslotte zijn we adviseur voor de wedstrijdgroepen als er regelkwesties aan de orde zijn. Als onze competitie teams en jeugdcommissie gastheer/vrouw op onze baan zijn is onze commissie stand-by om als referee op te treden.
 

Baan

De R&Hcie stelt vast of er sprake is van Qualifying Condities. In de praktijk is die beoordeling in handen gelegd van de greenkeeping. Waar nodig stellen wij Local Rules op in verband met bijzondere omstandigheden in de baan (zie de publicatieborden). De baanadviseur onderhoudt de contacten met de baaneigenaar en is daarnaast het aanspreekpunt voor de NGF voor het opmeten en waarderen van de baan.
Wij dragen verder zorg voor de layout van de scorekaart en dragen de daarop voorkomende informatie, zoals afstanden en Stroke Index, aan. Onder menu: “Baaninrichting” staat aanvullende informatie.