GOED leren golfen? Dat doe je niet in een 'weekendje'... Boek ons zeer complete Starterspakket; leuk om te volgen en ECHTE golfvaardigheid is gegarandeerd.... Klik hier door!

Regel & Handicap commissie

De R&H cie is de vraagbaak voor iedereen die wat meer wil weten over de golfregels. Jaarlijks organiseert zij een herhalingssessie om de regels weer op te frissen. Daarnaast stelt zij vast of er sprake is van Qualifying Condities. De juiste handicaps voor onze leden (en de bij ons aangesloten vrije golfers) worden bijgehouden in het E-Golf4U systeem.
 
Regel & Handicap commissie
Peter Verdonk
Peter Verdonk
Voorzitter, clubreferee
Dick Koster
Dick Koster
Lid ,tevens NGF regio referee
Jos Hoogstraten
Jos Hoogstraten
lid, clubreferee
Marcel Schepers
Marcel Schepers
Lid
E-mail adres: rhcp@bestgcc.nl
Tel. voorzitter: 0413-252693

Er zijn golfverenigingen die voor de Regels en de Handicap administratie aparte commissies hebben. Bij de BG&CC hebben we een gecombineerde R&H cie.
 

Handicapsysteem en - administratie

De juiste handicaps voor onze leden (en de bij ons aangesloten vrije golfers) worden bijgehouden in het systeem van de NGF. Wedstrijdresultaten gaan automatisch vanuit de speelgroepen. De Qualifying (Q–) kaarten van de rondes die de spelers op onze baan hebben gespeeld voeren zij zelf in middels het Golfdashboard of via de golf.nl app.  Bij gemaakte vergissingen of andere complicaties kan men ons inschakelen voor hulp en voor het aanbrengen van correcties rhcp@bestgcc.nl
In het algemeen houden wij toezicht op bovenstaande gang van zaken rond de handicaps. In het bijzonder voeren wij een Jaarlijkse Herziening uit om veilig te stellen dat de handicaps passend zijn voor de speelsterktes.

 

Regels

Onze commissieleden zijn de vraagbaak voor een ieder die wat meer van de regels wil weten. Jaarlijks organiseren we aan het begin van het seizoen een herhalingssessie om de regels weer eens scherp te krijgen. De exacte datum voor deze sessie wordt op de website of in de digitale nieuwsbrief aangekondigd. Daarnaast worden er regelmatig regelavonden georganiseerd met instructie voor cursisten van de BGA en leden die hun WHS Handicap 54 willen halen. (zie menu: “Informatie voor beginnende golfers”) Ook wordt maandelijks een regelexamen georganiseerd.

Tenslotte zijn we adviseur voor de wedstrijdgroepen als er regelkwesties aan de orde zijn. Als onze competitie teams en jeugdcommissie gastheer/vrouw op onze baan zijn is onze commissie stand-by om als referee op te treden.
 

Baan

De R&Hcie stelt vast of er sprake is van Qualifying Condities. In de praktijk is die beoordeling in aanzet in handen gelegd van de greenkeeping. Waar nodig stellen wij Local Rules op in verband met bijzondere omstandigheden in de baan (zie de publicatieborden). Verder zien wij toe op een juiste markering van ondermeer hindernissen en abnormale baanomstandigheden.
Tenslotte dragen wij zorg voor de layout van de scorekaart en dragen de daarop voorkomende informatie, zoals afstanden en Stroke Index, aan.
 

 

Etiquette en speeltempo

Hoewel strikt genomen de golf-etiquette geen deel uitmaakt van de regels is zij daar indirect wel aan verbonden door Regel 1, “Het spel, gedragsnormen en de Regels”. Menu “Etiquette” geeft richtlijnen voor de manier waarop het golfspel gespeeld behoort te worden, zodat iedere speler ten volle van het spelen kan genieten. Het voornaamste uitgangspunt is dat altijd rekening wordt gehouden met andere spelers op de baan.
Ready Golf is geïntroduceerd om het spel sneller te laten verlopen. Dus niet meer wachten tot je aan de beurt bent, maar alvast naar je bal lopen, alle voorbereidingen doen, en als de situatie het toelaat (zonder gevaar kunnen spelen) de bal spelen. De schatting is dat ready golf de ronde met ca. 10 minuten kan verkorten. Let op: Ready Golf is niet van toepassing bij Matchplay.

(17 mei 2024)