VANAF DINSDAG 2 APRIL BOEK JE ALS GAST STARTTIJDEN NIET MEER VIA E-GOLF4U MAAR VIA TEECONTROL... KLIK HIER OM EENVOUDIG EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN EN TE RESERVEREN...
TerugTaakomschrijving PR & Communicatie Commissie

Taakomschrijving PRC

Taakgebied


Optimaliseren van de interne en externe communicatie via de Club-media: website (inclusief incorporatie E-Golf4U), social media, Nieuwsbrief, en
afstemming met Best Golf van de communicatie intern en extern. De PRC Commissie stimuleert een actuele en aansprekende verslaggeving door
bestuur, commissies, speelgroepen en leden over hun Club-activiteiten. De onderwerpen richten zich op alle leden.
 

Samenstelling


Voorzitter: de door het bestuur aangewezen PRC functionaris.
De leden worden benoemd door het bestuur.
Vertegenwoordigers van Best Golf zijn permanent uitgenodigd.
 

Scope Club-media


De Club-media publiceren uitsluitend informatie over activiteiten of wedstrijden die onder auspiciën van de Club worden georganiseerd of anderszins van bijzonder belang zijn voor alle leden. Berichtgeving of activiteiten die gericht zijn op een deel van de leden vallen buiten de scope van publicatie (tenzij het één of meerdere spelersgroepen betreft). Voor dit soort publicaties dient men zelf een communicatiemedium op te zetten. De Club-media bieden geen plaats aan teksten met in belangrijke mate commerciële, maatschappelijke of religieuze strekking, tenzij expliciet als sponsoring goedgekeurd (zie sponsorbesluit bestuur).
 

Webmasters/beheerders van Club-media


Op voordracht van de voorzitter van de PRC commissie benoemt het bestuur een of meer beheerders/masters voor elk Club-medium. Hun namen worden bij het betreffende medium en op de website vermeld. Een webmaster/beheerder kan als zodanig slechts worden ontslagen door het bestuur wegens aantoonbaar tekortschieten in het beheer van het betreffende medium.

Een beheerder van een Club medium heeft het recht om een ingezonden bericht in te korten, te redigeren, niet te plaatsen of te verwijderen wegens onbetamelijkheid, strijd met het hierboven omschreven doel, taalkundige redenen of onevenredig grote omvang.

De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van door leden aangeleverde berichten en dragen ook geen verantwoordelijkheid met betrekking tot auteursrecht van aangeleverde teksten en/of afbeeldingen.

Een beheerder van een medium heeft het recht een lid van een groep binnen dat medium te blokkeren of te verwijderen, doch alleen wegens onbetamelijk gedrag als lid van de betreffende groep.

De beheerder informeert het betreffende lid van te voren over zijn voorgenomen beslissing; indien de indiener het daarna niet eens kan worden met de beheerder beslist de voorzitter van de PRC commissie.
 

Huidige webmasters/beheerders


Website BG&CC:  Monique van der Meulen, Karin Verbruggen i.s.m. de ICT Cie. (Maarten Overhoff, Ton van Schijndel)

Nieuwsbrief BG&CC:  Wilma Jacobs - Verduin
                                   

 

Fototoestel


De PRC Commissie heeft op de bestuurskamer een goed fototoestel ter beschikking van commissie/speelgroepleden ten behoeve van verslaggeving in de Club-media.
Ook eigen camera's /flitsers/ statieven zijn toegestaan mits van voldoende kwaliteit en in het geval van gebruik smartphone de foto's bij voorkeur in liggend formaat aanleveren.
 

E-mail adressen:

Kopij voor website: prc@bestgcc.nl
PRC commissie: prc@bestgcc.nl