IN DE WINTERPERIODE KUNNEN OMSTANDIGHEDEN NOGAL WISSELEND ZIJN! CHECK ALTIJD EERST DE BAANSTATUS VOORDAT U VERTREKT!...

Opzeggen

Wat Jammer dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen. Wij hopen uiteraard dat u een fijne tijd heeft gehad als lid van Best Golf & Country Club. Lees hieronder hoe u dit doet en wat de voorwaarden zijn.
 
Opzeggen
Overeenkomstig de statuten van onze vereniging Best Golf & Country Club, alsmede conform de Wet betreffende stilzwijgende verlenging en opzegging bij lidmaatschappen, kan opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (=kalenderjaar) met inachtname van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden. Dit betekent dat een lidmaatschap vóór 1 november van enig jaar schriftelijk moet zijn opgezegd en is deze alleen geldig indien u hier een bevestiging van heeft ontvangen.

Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het lidmaatschap o.g.v. de artikelen 5 en 6 van onze statuten eerder eindigt.

Verdere details voor opzegging van het lidmaatschap, zoals automatische beëindiging huur en tijdig ledigen van golf(stokken)locker, kunt u lezen in het document Algemene Voorwaarden Best Golf 2020-2021

Opzeggen kunt u via het e-mailadres: ledenadministratie@bestgcc.nl