ZOMER GOLFKAART; VOOR EEN VASTE PRIJS 3 MAANDEN ONBEPERKT GOLFEN --- KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE---
Nieuwsberichten

Heropening Dimples horeca per 1 juni a.s.

28-05-2020
Velen van u hebben wij al enige weken weer mogen ontvangen en u heeft weer heerlijk kunnen golfen op onze mooie baan! Prachtig om te zien hoeveel vreugde er was dat we weer ‘aan de slag’ konden.

Conform de routekaart die onze overheid heeft gepresenteerd mag de horeca op 1 juni vanaf 12.00 uur ook weer – hetzij schoorvoetend- starten, zo ook Dimples. Dat is natuurlijk positief nieuws!

Wettelijke restricties 1 juni tot 1 juli 2020
Er zijn grote restricties, waardoor de (binnen)capaciteit van het restaurant flink wordt verkleind en de veiligheidsvoorschriften veel werk en beperkingen opleveren;
Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur mogen er weer gasten worden toegelaten in de Nederlandse horeca. Tot 1 juli gelden de volgende restricties;
max. 30 personen binnen (excl. personeel)
tafels van 2 personen binnen 1,5 meter onderlinge afstand
tafels van 3 of 4 personen minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. Op terrassen geldt geen maximum personen, echter de 1,5 meter regels voor binnen gelden daar ook onverkort.
Voor tafels binnen is reserveren verplicht
Alle gasten moeten zitten op een stoel, statafels zonder krukken zijn niet toegestaan.
Gasten uit één duurzaam huishouden, zoals een gezin onder één dak, hoeven geen onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden en mogen met meer dan 4 personen aan een tafel zitten. Let op: gasten zijn zelf verantwoordelijk om overtuigend aan te tonen dat zij uit één duurzaam huishouden komen.

Handhaving RIVM richtlijnen
De gemeente Best heeft ons op het hart gedrukt dat er door politie en BOA’s gehandhaafd zal worden. Concreet betekent dit dat zowel ondernemer als gast risico lopen op een stevige boete, indien de regels worden overtreden.

Iedere gast wordt verzocht de eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de 1,5 meter – afstandsregel en hygiëne instructies. De horecaondernemer is verplicht om de RIVM maatregelen te handhaven. Medewerkers van Dimples zijn gerechtigd om gasten te wijzen op het naleven van deze maatregelen. Indien dit herhaaldelijk niet wordt opgevolgd, kan in het uiterst geval een gast worden verzocht te vertrekken. Medewerkers van Dimples worden hier volledig en zonder terughoudendheid in ondersteund door het management en directie.

Routing
Vanaf de parkeerplaats / poortgebouw wordt iedere gast middels richtingaanwijzers en aanwijzingen medewerkers doorverwezen naar de gastencoördinator bij de ingang van het hoofdgebouw. Deze gastencoördinator stelt de controlevragen en verwijst de verschillende doelgroepen door;

Arriverende golfers wordt gevraagd of zij na hun golfronde een reservering willen maken voor het eten. Tevens wordt hen uitgelegd waar zij na het spelen een drankje kunnen nuttigen.
Arriverende gasten (die een tafel hebben gereserveerd) worden doorverwezen naar boven. Een Dimples gastheer/-vrouw staat klaar om deze gasten te ontvangen, verder te instrueren en te placeren aan de geboekte tafel.

Controlevragen
Bij ontvangst wordt met iedere gast een controlegesprek gevoerd.  De vijf onderstaande vragen worden gesteld. Indien één van de vragen met JA moet worden beantwoord, moet de toegang tot Dimples helaas worden geweigerd;
1.    Heeft u in de afgelopen 24 uur te maken gehad met volgende klachten; hoesten,  verkoudheid, koorts vanaf 38 graden en / of benauwdheidsklachten?

2.    Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en / of benauwdheidsklachten?

3.    Heeft u het coronavirus gehad in de afgelopen 14 dagen en is dit vastgesteld?

4.    Heeft u een huisgenoot met het coronavirus in de afgelopen 14 dagen en bent u in contact geweest met deze persoon?
5.    Bent u in thuisisolatie omdat u in direct contact geweest met een besmet persoon?

Indeling capaciteit
De brasserie en terrassen boven zijn alleen toegankelijk t.b.v. lunch- of dinergebruikers en alleen op reservering vooraf. Het terras op de begane grond bij de Plataanzaal is ingericht voor gebruikers van een drankje/snack. Hier hoeft niet voor te worden gereserveerd. Voor een kopje koffie / drankje vooraf zijn gasten vanaf 10.00 tot 12.00 uur welkom op het Plataan-terras of Lounge-terras (bij slecht weer tot 30 gasten binnen)

Timeslots; Voor lunches en diners wordt een maximum duur van 1 uur 45min. gehanteerd. Dit moet zoveel mogelijk gasten de kans geven om gebruik te maken van de horecafaciliteiten.

Reserveren hiervoor kan:

Lunch:        
lichting 1:    11.30 – 13.15 | 11.45 – 13.30 | 12.00 – 13.45
lichting 2:    13.30 – 15.15 | 13.45 – 15.30 | 14.00 – 15.45

Diner:       
lichting 1:    17.30 – 19.15 | 17.45 – 19.30 | 18.00 – 19.45
lichting 2:    19.30 – 21.15 | 19.45 – 21.30 | 20.00 – 21.45


Let op: Capaciteit per lichting fluctueert per dag en is gedeeltelijk afhankelijk van de weersgesteldheid. De kans bestaat dat gasten aan een al dan niet overdekte buitentafel te maken krijgen met koud of slecht weer. Inpandige opvang van deze gasten is dan niet altijd niet mogelijk. Het kan dus voorkomen dat wij gasten een ‘nee’ moet verkopen.

Wedstrijden en horeca
Door het gebrek aan horeca-capaciteit kunnen grotere groepen niet worden gefaciliteerd. Voor voorgenomen wedstrijden betekent dit dat er niet standaard vanuit kan worden gegaan dat er genoeg capaciteit is om alle deelnemers te laten zitten en te voorzien van een drankje. Ook de gelegenheid tot eten is als groep niet gegarandeerd. Reserveringen hiervoor dienen op individuele basis worden gemaakt. Er zullen om die reden tenminste tot 1 juli geen horeca-afspraken met speelgroepen / wedstrijdgroepen kunnen worden gemaakt. Of dit wel kan na deze datum hangt af van de definitieve capaciteitsverruiming.

U ziet; het betreft een grote stroom aan ‘mitsen en maren’, hetgeen zowel u als ons voor uitdagingen stelt. Wij kunnen dan ook niet zonder uw medewerking; welslagen van de periode in juni kan bijdragen aan een definitieve verruiming van de capaciteit vanaf de maand juli. Wij rekenen op uw begrip en geduld; samen laten we het werken!

Met hartelijke golfgroet,

Team Best Golf | Dimples