LET OP: VANAF MAANDAG 12 AUGUSTUS WEER EEN TIJDELIJKE OMLEIDING IVM WERKZAAMHEDEN - KLIK HIER -
Nieuwsberichten

Droogteschade op de fairways

05-08-2019
DROOGTESCHADE OP FAIRWAYS
 
Na de extreme hitte en droogte van 2018 is er intensief onderhoud
(verticuteren, doorzaaien, bomen rooien) gepleegd om herstel te
bespoedigen. Dit herstel was voorjaar 2019 goed waarneembaar.
 
Echter: wederom kampen we echter met een langdurige periode van
ernstig watertekort met als klap op de vuurpijl de beruchte 40 graden
hittegolf van eind juli. De kwetsbare plekken kregen wederom een tik
en dus voorlopig geen kans om zich te verbeteren.
 
Er geldt bovendien regionaal een wettelijk beregeningsverbod uit
oppervlaktewaters. Voldoende irrigeren uit grondwater alleen is met
deze droogte niet mogelijk.

WAAROM HEBBEN DE FAIRWAYS HIER MEER SCHADE DAN ELDERS?
Een groot deel van het antwoord hierop komt uit de bodemgesteldheid
De bodem onder specifiek onze golfbaan heeft een grote drainage-
capaciteit (waterafvoer). In de herfst/winter is dit een voordeel en kan
er op Best Golf om die reden extra lang worden doorgespeeld, echter
dit gegeven dat de bodem moeilijk water vasthoudt, werkt nu in ons nadeel.WAT DOET GREENKEEPING ER NU AAN ?
Simpelweg ALLES waar invloed op uit te oefenen is. Onze beregening
draait maximaal, veel droogteplekken worden extra handmatig
bewaterd door de greenkeepers en er komt een nieuwe intensieve
doorzaaironde (begin september).

KOMT HET WEER GOED?
Het moet geruime tijd nat en warm zijn voor substantiële groei en
herstel. Loswerken van de bodem en doorzaaien zorgen voor meer
gewenste grassoorten in de fairway. Bij meer regen wordt bruin gras
groen en de kale, ingezaaide stukken weer begroeid. Eenmaal dicht-
gegroeid zullen er niet snel nieuwe ‘gaten’ ontstaan.

HOE LOSSEN WE DAT SPELTECHNISCH OP?
De droogte zorgt voor een keiharde, stoffige bodem. Dit, in combinatie
met kale plekken maakt spelen van de bal soms lastig. Instellen van de
local rule "plaatsen binnen één clublengte" behoort tot de mogelijkheden
en wordt onderzocht.
Kleine veranderingen in het eigen spel aanbrengen door geen 'target golf',
maar 'approach golf' te spelen, helpen ook.