UPDATE 28/11: DE CORONAMAATREGELEN; WAT HET BETEKENT DE 'AVOND LOCKDOWN' BIJ BEST GOLF EN DIMPLES VOOR U?

Golfbaan onderhoud en renovatie 2021

Met ruim 41.000 golfrondes in 2020 op de teller, is goed periodiek (en soms intensief) onderhoud onvermijdelijk. Daarnaast worden er verschillende projecten uitgevoerd t.b.v. ontwikkeling en renovatie. Wat doen we en gaan we doen in 2021?
 
Golfbaan onderhoud en renovatie 2021
Introductie 'Onderhouds-weken'

Er zijn 4 belangrijke werkzaamheden in de maanden april, mei en juni die door greenkeepers worden verricht om het spel zo veel mogelijk ten goede te komen: verticuteren, beluchten, bezanden en doorzaaien. Alle vier zorgen ze voor overlast op de golfbaan maar ze zijn wel noodzakelijk om een zo egaal mogelijke graslaag te krijgen en de baan goed bespeelbaar te houden.

De reden dat greenkeepers verticuteren is om de ontstane viltlaag uit het greenoppervlak te halen. Vilt ontstaat door afgestorven gras, mossen en maaisel. De messen die gebruikt worden gaan tot 4 centimeter diep om de viltlaag uit de fairway te halen. Deze wordt direct opgeveegd en afgevoerd. Een (te dikke) viltlaag verdicht de green zodat de groei beperkt wordt met alle gevolgen van dien. Hoe dikker de viltlaag, hoe moeilijker hij is weg te halen. Een te dikke viltlaag beperkt daarnaast ook de waterafvoer en een optimale toevoer van benodigde voedingsstoffen naar de wortels. Het gras ligt hierdoor tijdelijk wat meer open, iets wat in het groeiseizoen ook snel weer dichtgroeit.

In 2020 zou er reeds intensief worden geverticuteerd, echter door de coronasluiting in maart / april  is gekozen om de golfbaan maximaal te prepareren voor het moment van heropening. Dit jaar zijn er daarom twee 'Onderhouds-weken' gepland waarin het verticuteren van fairways gaat plaatsvinden. We hebben ervoor gekozen deze werkzaamheden uit te besteden aan een externe partij met veel schaalgrootte. Zodoende kan greenkeeping tegelijkertijd de greens beluchten door ze te prikken. We concentreren hierdoor veel werkzaamheden in een beperkt aantal dagen.

Gedurende deze dagen is er sprake van overlast. De golfbaan is non-qualifying, er zal wisselend een hole gesloten zijn en er kan sprake van zijn dat er meerdere wintergreens tegelijk in gebruik zijn.
Dit is overigens reeds gecommuniceerd met de betreffende speelgroepen en bestuur van de vereniging.

Om de (eventuele) NGF-competitie te ontzien, wordt de eerste week pal na de laatste gastheer/-vrouw dag ingepland en de tweede ruim een week vóór de clubkampioenschappen.

Week 18:  maandag 3 mei t/m donderdag 6 mei
Week 24:  maandag 14 juni t/m donderdag 17 juniAanleg paden


Een aantal carry's (strook tussen tees en begin fairway) van de parkholes zijn door de droogte van 2018 en 2019 en door de intensieve betreding behoorlijk beschadigd. In het herstelplan is ervoor gekozen om opnieuw in te zaaien met een experimenteel graszadenmengsel, dat is geselecteerd op droogte resistentie. Dit kan echter slecht tegen betreding. Daardoor is besloten paden van meng-granulaat aan te leggen door de carry's heen en ze te verlengen waar noodzakelijk. Bij het schrijven van dit stuk is deze klus reeds bijna voltooid. Logischerwijs rekenen we er op dat iedereen zich met buggy of trolley zuiver op het pad gaat begeven, daar waar er paden zijn aangelegd.

Paden die aangelegd / of verlengd worden zijn op hole 3, 4, 5, 11, 13 en 14. Daarnaast is het bruggetje bij afslag hole 10 opnieuw uitgelijnd en verstevigd.

Nieuwe beplanting parkholes

In de winter van 2018 / 2019 zijn er rond greens, tees en fairways in de bosholes vele bomen gerooid en bos uitgedund om de te verhogen. Dit heeft gezorgd  voor een verbeterde licht- en luchtopbrengst en minder competitie van boomwortels. Het heeft geresulteerd in een betere groei van het gras en een versterking van de toplaag

Voor het verkrijgen van een vergunning hiervoor, dient het weggehaalde groen elders gecompenseerd te worden. Deze herplant staat gepland voor de komende maand en zal worden gerealiseerd in een groenstrook aan de parkzijde tussen hole 1 en hole 13 en tussen hole 1 en hole 4.  In het bos wordt rond het 'knooppunt' bij green H15, tee H9 en tee H16 een herplant van laaggroeiend struikgewas en heesters.


Na beplanting zal o.a. in overleg met de Regel en Handicap Commissie worden bepaald wat  - binnen de golfregels -  de tijdelijke status van deze groenstroken zal zijn, daar betreding geruime tijd niet gewenst zal zijn.

Door het jaar heen zijn er tal van onderhoudswerkzaamheden die door ons greenkeeper-team worden gepleegd. Uiteraard zullen wij u regelmatig daarover blijven informeren. Bij vragen hierover kunt u altijd terecht bij het management of de hoofd-greenkeeper.