UPDATE 28/11: DE CORONAMAATREGELEN; WAT HET BETEKENT DE 'AVOND LOCKDOWN' BIJ BEST GOLF EN DIMPLES VOOR U?

Doorstroming in de golfbaan

Iedere golfer in 2020 heeft de drukte op de golfbaan ervaren en ook de vertragingen die het soms kan opleveren. Dit zal naar verwachting in 2021 niet minder worden; het team van Best Golf ziet als een speerpunt om dit in goede banen te leiden.
 
Doorstroming in de golfbaan
De populariteit van golf in 2020 heeft een steile lijn naar boven doorgemaakt. "Geholpen" door de corona-crisis is golf vanaf 11 mei 2020 zo'n beetje de enige -georganiseerde- sport die zonder al te veel belemmeringen kan worden beoefend. Tel daarbij op het gebrek aan alternatieve vrijetijdsbestedingen en de hang naar gezonder leven en het verklaart de drukke bezetting op de golfbanen in Nederland. Ook bij Best Golf heeft het de nodige invloed op de teesheet gehad. Veel van onze golfers hebben deze drukte ook ervaren met vertraging of soms opstoppingen in de golfbaan.

Natuurlijk is dat met een bijna volle bezetting van de golfbaan niet te voorkomen; de traagste schakel in het treintje bepaalt immers de totale doorloopsnelheid van de flights achter haar. Toch vonden ook wij als Best Golf - team het bij tijd en wijle te druk in de baan.

In 2021 zal er hoogstwaarschijnlijk geen directe teruggang in drukte plaatshebben. We hebben in het najaar van 2020 een fors aantal nieuwe leden mogen verwelkomen en daarnaast verwachten wij geen spoedige verlichting van de corona-maatregelen. Hierdoor zal de focus op vrije-tijdsbesteding nog erg op golf liggen. Middels een pakket van maatregelen willen wij een zo goed mogelijke doorstroming in de golfbaan bewerkstelligen.


Startinterval terug van 8 naar 10 minuten
In november 2019 zijn we van een starttijdinterval van 10 naar 8 minuten gegaan. Doel hiervan was om met de op dat moment geldende baanbezetting meer stattijden te creëren voor leden en gastgolfers. In het seizoen levert dit 8 tot 12 courante starttijden op en dus de potentie om 16 tot 48 golfers extra te kunnen helpen. Het effect van corona (lees: drukte!) was echter geheel onvoorzien. Met de huidige realiteit is het geen meerwaarde. Menigmaal moesten er buffers worden ingebouwd, waardoor de 'winst' in starttijden deels teniet werd gedaan.
Op het moment waarop de lockdown wordt opgeheven of versoepeld en de norm van 2 personen in een flight weer mag worden losgelaten,zal de starttijdinterval worden verruimd van 8 naar 10 minuten.

Speelvolgorde holes wijzigt NIET
Ondanks dat veel leden een voorkeur hadden voor de oude holevolgorde, is deze met goede reden aangepast.
Het wijzigen van de speelvolgorde van de holes had twee belangrijke pijlers;

1.  De oude routing zorgde bij huidige omwonenden voor geluidsoverlast door maaien van greens en tees bij oude hole 2 en 3 (nu 16 en 17) en hoogstwaarschijnlijk bij de toekomstige buren naast de oude hole 5 (nu 10). Hiervoor werden wij reeds gemeentelijk benaderd qua verordening. Daar wij greenkeeping 's ochtends altijd voor de golfers uit laten werken -en niet tussendoor- is de huidige route hiervoor meest geschikt.

2.  De starttijdinterval van 10 naar 8 minuten; de 'oude' hole 1, 2 en 3 waren daarvoor niet geschikt qua opstoppinggevaar

De urgentie t.b.v. punt 2 verdwijnt, echter punt 1 blijft leidend , waardoor de route niet zal worden aangepast naar de oude volgorde.

Start op exact de juiste teetime
Iedere flight reserveert en krijgt haar unieke starttijd op die dag. Een van de grootste redenen van vertraging of opstoppingen is het te vroeg of te laat afslaan. Een (ruimere) starttijdinterval werkt ALLEEN als de eerste golfer van de flight afslaat op de exacte tijd die als starttijd is gereserveerd. Dus niet direct afslaan als de hole leeg lijkt en zeker niet te laat komen. Ben 10 minuten voor de betreffende starttijd aanwezig bij de 1ste tee!

Sla vanaf de teebox met de juiste kleur
De NGF heeft reeds 6 jaar de kleuren van de teeboxen onderverdeeld op handicap / slaglengte en allang niet meer standaard op gender (man/vrouw).
Met name mannen hebben, ongeacht het spelen van een passende handicap, de vaak onweerstaanbare behoefte om altijd vanaf geel te spelen. Het gevolg is vertraging door gebrek aan slaglengte, veel zoeken naar een verloren bal of te lang doorspelen zonder kans op een score.
De vereniging en Best Golf gaan dit hand in hand aanpakken en handhaven. Hoe dit we dit gaan inrichten bij golfevenementen, zal in de toekomst meer duidelijk worden. Individueel golfende leden en gastgolfers wordt vriendelijk doch dringend verzocht om dit tijdens hun ronde zelf te doen; Starten op de juiste teekleur zal vóór en tijdens de ronde door marshals worden gehandhaaft.

Op de 1ste en 10de gele tee zal een bord worden geplaatst dat spelers met een handicap >36 VERPLICHT zijn om van de rode tee af te slaan.

Twee-bal heeft GEEN voorrang en is GEEN voorrecht
Het tempoverschil  tussen twee-ballen en vier-ballen in de baan is echter erg groot. Zie het als een sportauto die achter een groep vrachtwagens rijdt; je kunt veel harder, echter er is geen mogelijkheid tot inhalen. Dit leidt vaak tot ontevredenheid bij golfers die in een twee-bal spelen, echter de beperkende factor zijn zij vaak zelf. Door flights in te (willen) halen, wordt de kans op vertragingen in het rondje golf vaak juist groter. Een van de grootste uitdagingen in teesheet-management is het homogeniseren van de flightgrootte. Afgelopen jaar is Best Golf al heel proactief geweest om twee-ballen tijdig te bellen en waarschuwen dat zij bv. achter een groep vier-ballen zitten en hiervoor een oplossing te bieden.

Met de huidige baanbezettingen is het spelen in een twee-bal, zeker als dat tussen 10.30 en 14.30 uur gebeurt, niet altijd een pretje als je een vlotte speelronde wilt doen. Om discussies over inhalen, speelsnelheid en voorrang voor nu en in de toekomst weg te nemen leggen wij een aantal duidelijk regels neer vanuit Best Golf:

1.  Een twee-bal heeft GEEN voorang ('standing') in de baan. Er is dus geen plicht voor een flight ervoor om een opkomende twee -bal door te laten. De voorliggende flight kan hiertoe natuurlijk wel zelf beslissen, maar ook alleen als dit geen noemenswaardig oponthoud geeft

2. Best Golf heeft de bevoegdheid om een twee-bal maximaal 1 starttijd naar achteren (10 minuten láter) te plaatsen, ten doel deze samen te voegen met een andere twee-bal die daar reeds geboekt staat. Dit homogeniseert de teesheet en vergroot in deze drukke tijden de kansen voor andere leden en gasten om nog een starttijd te boeken. In een voorkomend geval is Best Golf niet verplicht dit vooraf te communiceren.

Wil je graag vlotter met twee personen golfen, zoek dan de randen van de dag op.

Ready Golf
De regels van Ready Golf stimuleren je om sneller door de baan te gaan en slow play te voorkomen. Het is belangrijk dat je je bewust bent van je speeltempo om andere golfers zo min mogelijk tot last te zijn.
Hoe je dit doet, lees je HIER