14/01 FLIGHTGROOTTE WEER MAX. 4 PERS VOOR 18-HOLES, DRIVING RANGE WO. EN DO. WEER OPEN TOT 21.00 UUR
Nieuwsberichten

Hole 10 en de appartementen

21-09-2021
AANPASSING I.V.M. GEVAARLIJKE AFSLAGEN

In Q3 van 2019 is gestart met de bouw van 24 huurappartementen (Leonardus) aan de waterkant naast hole 10. Onderdeel van de bouw was -en is- het creëren van een veiligheidswaarborg voor de bewoners. In eerste instantie zou het voorzien in een vangnet langs de waterkant, parallel aan het appartementencomplex.
Proefondervindelijk hebben we moeten vaststellen dat dit niet afdoende zal zijn en er van de huidige witte en gele tee een significant aantal golfballen zal blijven landen op de terrassen of het dak. Er is daarom een definitief plan voor aanpassingen op hole 10 ontwikkeld om dit tegen te gaan;

Tijdelijke voorziening
Vanaf donderdag 7 oktober gaat de eerste bewoning plaats gaan vinden in de nieuwbouw appartementen. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties gaan ontstaan door rondvliegende golfballen op de terrassen, gaan vanaf deze datum de gele en witte tees TIJDELIJK ongeveer 100 meter naar voren. Via accreditatie vanuit de NGF zal het dan toch mogelijk zijn om in deze tijdelijke periode de golfbaan 'qualifying' te maken (indien de weersomstandigheden dit zouden toelaten).

Blijvende aanpassingen
De huidige teeheuvel van de teeboxen Wit en Geel op hole 10 gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt er nieuwe tee gebouwd pal naast het Plataanterras. Het doel is de oplijning van deze tee meer naar de afslag van hole 4 te richten. Hierdoor neemt het risico dat de appartementen geraakt kunnen worden al veel af. Het overgebleven risico nemen we weg door de plaatsing van een hoog vangnet naast en parallel aan de tee. Hiermee wordt een scherpe hoek van een geslagen golfbal voorkomen (zie illustratie).
We plannen de eerste werkzaamheden op de hole in januari en streven ernaar om de de hole bij aanvang van de NGF Competitie 2022 weer in zijn geheel operationeel te hebben.


Indien er updates en/of aanvullende informatie te melden zijn, zullen deze tussentijds in dit artikel gecommuniceerd worden.