Nieuwsberichten

Flightgrootte van 2 naar 4 (2 x 2) personen

08-03-2021
UPDATE: VANAF 16 MAART AS. IS BUITENSPORT TOT EN MET 4 PERSONEN VOOR VOLWASSENEN > 27 JAAR TOEGESTAAN. DE 2 X 2-TALLEN IN EEN 4-BALL ZIJN DAN GEEN VEREISTEN MEER.

Beste leden,

Goed nieuws!
Meerdere golfbanen binnen onze veiligheidsregio hebben van hun gemeente toestemming gekregen om met een flight tot 4 personen te spelen, let wel; 2 x 2 personen. Ook Best Golf heeft hiervoor toestemming ontvangen.

Uiteraard staat veiligheid van gasten en medewerkers bovenaan.
Het golfen met 2 keer een 2-tal dient dan ook verantwoord te gebeuren met inachtneming van strikte richtlijnen:
 
• De beide tweetallen moeten onderling 1,5 meter afstand houden
• De beide tweetallen mogen niet mengen / van samenstelling wisselen
• De tweetallen moeten te onderscheiden zijn voor de controlerende instanties.
• De consequentie voor een flight van drie personen is dat 1 persoon gescheiden loopt van het tweetal

Het sporten voor personen van de leeftijd 27+ op deze wijze is toegestaan volgens de noodverordening,  deze strikte richtlijnen kunnen echter regelmatig worden gecontroleerd door gemeentelijke BOA's.

Wat betekent dit voor reserveren en de baanbezetting de komende weken?
• Er kan weer geboekt worden voor 18-holes
• Start vanaf 1ste tee; 2de 9-holes is niet meer boekbaar
• Flights van twee op de 2de 9-holes worden automatisch samengevoegd met de flights van twee op de eerste 9-holes. Indien startttijden hierdoor wijzigen, wordt dit door een Best Golf medewerker doorgegeven.
• Om te voorkomen dat er (teveel) flights van 2 personen gereserveerd worden, behoud Best Golf zich het recht voor om , zonder overleg vooraf, een 2-bal bij een andere 2-bal te plaatsen. Dit kan naar maximaal één starttijd later worden geschoven. In andere gevallen is er overleg vooraf.

De starttijdinterval gaat toch van 8 naar 10 minuten?
Zeker, echter dit gaat in per 1 april. Door het samenvoegen van de flights en de hoge baanbezetting zou het betekenen dat er de komende weken 6 tot 7 flights per dag hun reservering zouden kwijtraken. Om dit te voorkomen bouwen we vanaf 1 april per dag een aantal buffers in met doel het surplus aan flights hiermee op te vangen.
Wij hopen dat u begrijpt dat de extra mogelijkheden die nu worden geboden, gaan en staan met de naleving ervan. Indien komende periode - onverhoopt -  aangepaste maatregelen genomen moeten worden t.a.v. 2 x 2-ballen, dan volgen wij die uiteraard op en kan uw geboekte starttijd weer wijzigen van 4 naar 2 personen.
 
Veel golfplezier gewenst!

Team Best Golf