GOLFBAAN IN TRANSITIE

25-05-2018

WIJ LEGGEN HET U GRAAG UIT...

Zoals de meeste golfbanen in Nederland is het beheer op Best Golf altijd gepaard gegaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor bleef onkruid uit de fairways, schimmel uit de greens en kraaienschade aan het grasdek kon worden beteugeld door de engerlingen (larven) te bestrijden. Deze manier van onderhoud heet ook wel de Amerikaanse methode.

Alle sportvelden -waaronder golfbanen-  in Nederland dienen per 2020 bestrijdingsmiddelenvrij onderhouden te worden. Dit betekent dat er in het geheel niet meer chemisch gespoten mag worden tegen onkruid, insecten en schimmels.

En wat nu?

Best Golf is een golfbaan van bijna 30 jaar oud en is in die tijd altijd intensief bespeeld. Natuurlijk gevolg is de vermenging van gewenste grasssoorten met straatgras (poa annua) en andere onkruiden. Om ervoor te zorgen dat er na 2020 een courante speelkwaliteit kan worden geboden is een transitieperiode naar duurzaam beheer noodzakelijk, de zogenaamde Schotse methode. Dit heeft, al dan niet tijdelijke, consequenties voor de staat van de golfbaan;

  • Weinig bemesten; het ‘organisch stof-gehalte’ daalt, waardoor verschraling van de bodem optreedt. Dit is ongunstig voor straatgras (poa annua) , waardoor deze afneemt ten voordele van het gewenste struisgras en roodzwenk.
     
  • Verdrogen; door greens en fairways alleen handmatig en op specifieke plaatsen te beregenen, ontstaat er droogte en geelkleuring in de baan. Straatgras sterft en er komen kale plekken. Inzaaiing met gewenste grassoorten.
     
  • Groei in de greens is langzamer en worden ook minder intensief gemaaid om stress en bijbehorende schimmeldruk te voorkomen. In droge condities wordt er dan ook vaker gewalst ter compensatie van de rol en snelheid.

Regulier onderhoud als beluchten greens met pins en fairways met sleuven moet echter wel doorgaan. In droge perioden kan het herstel van de golfbaan hierop langzamer zijn.

Met welk effect?

De effecten van al deze maatregelen zijn op korte termijn optisch minder mooi en speltechnisch soms lastig. Door hardere (en vaak snellere) ondergrond van greens en fairways 'pakt' de golfbal minder goed en is er een langere doorrol.  'Target' golf wordt hierdoor vaker 'approach' golf... Op de middellange termijn heeft het een gezonde en resistente golfbaan als resultaat met een homogene grasmat en een prima speelkwaliteit tot gevolg...
 

   Terug naar overzicht