GEZOND GROEN...OF 'GAZON GROEN'...

16-10-2017


Hoe gezond ziet onze golfbaan er over 5 jaar uit? Fairways met madeliefjes, weegbree en zuring? Tees en voorgreens met kruipende boterbloem en muur? Greens met schimmel, mos en kale plekken? Zo'n vaart gaat het niet meteen lopen, doch de effecten van de Green Deal zullen aanzienlijk zijn. Toch hebben 'we' het deels in eigen hand....

We onderhouden onze golfbaan in de regel zo optimaal mogelijk, omdat we er veel geld in geïnvesteerd hebben en die investering ook op langere termijn rendabel willen houden. Daarbij gebruiken we op de golfbaan af en toe gewasbeschermingsmiddelen om schimmels en onkruid te bestrijden. Hoe korter het gras is gemaaid des te gevoeliger is het gras namelijk voor ziekte en schimmels en golfbanen hebben ook te maken met onkruiden en ongewenste grassoorten.

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen was in Nederland tot nu toe alleen met de nodige beperkingen toegestaan, maar de overheid wil het gebruik van die middelen op sportvelden en golfbanen gaan verbieden. Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zou eind 2017 in moeten gaan, maar dat is voor sportterreinen en golfbanen uitgesteld tot uiterlijk 2020.

Wat is de Green Deal?

In de Green Deal staat dat met ingang van 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer mogen worden gebruikt behalve in situaties waarin dat strikt noodzakelijk is. En daarvoor moeten dan  beargumenteerde voorstellen worden gedaan. Verder is afgesproken dat de sportbonden en golfbanen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de komende jaren gaan minderen. Tenslotte gaat onderzocht worden of sportvelden en golfbanen zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen onderhouden kunnen worden.
De uitgebreidere uitleg vind u hier

Wie (be-)treft het?

Alle Nederlandse golfbanen moeten eraan geloven. En dat zal ook duidelijk merkbaar zijn bij hun gebruikers, de golfers.
De tijd van smetteloze fairways en greens lijkt hiermee tot een einde te komen. De afwezigheid van bestrijdingsmiddelen zal ruimte geven aan eerder 'onderdrukte' onkruiden en schimmels. Dit zal ook ongetwijfeld zijn effect gaan hebben op de perceptie van de speelkwaliteit.

Welke acties ondernemen we nu al?

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de 9 weken droogte afgelopen voorjaar zorgde voor gele fairways. Er zijn bovendien stukken fairway kaal geworden. Dit heeft een ongunstig effect op speelkwaliteit en esthetiek, doch is zeer wenselijk om Poa annua (straatgras) te kunnen bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen. De kale stukken worden ingezaaid met struisgras en roodzwenk. Door deze procedure jaarlijks te herhalen, krijgen we een goede transitie van Poa naar gewenste grassoorten met een hogere resistentie. Een afgeleide hiervan wordt ook toegepast op de greens. Bovendien kan verdroging een gunstig effect hebben op de vermindering van engerlingen, de larven die later in het jaar door fairway-omploegende kraaien worden gegeten.
Een dergelijke verdroging zal een vast onderdeel worden van het baanbeheer. Niet alleen bij Best Golf, maar bij de meeste, zoniet alle, golfbanen....

Dat wil overigens niet zeggen dat alle golfbanen reeds begonnen zijn met dit proces. In het afgelopen golfseizoen waren er nog grote cosmetische en speelkwalitatieve verschillen tussen golfbanen in de regio. In de perceptie lijkt onze golfbaan achter te lopen, in de  uitvoering van de Green Deal loopt Best Golf gedurende 2017 juist een jaar voor op vele -nog groengekleurde- golfbanen.

Groot onderhoud

Tevens ligt in de planning om op een aantal punten wat steviger in te grijpen op onze golfbaan. Te denken valt aan tee-renovatie, bunkerrenovatie en het versterken van bepaalde greens door bomen te verwijderen (i.v.m. licht en lucht). Met name tee-renovatie is een bewerking die impact kan hebben op de bespeelbaarheid. Gras groeit nu eenmaal niet in de winter, dus een tee die is gerenoveerd zal tot een stuk in het voorjaar niet bespeelbaar zijn. Afhankelijk van het aantal dat je aanpakt, is je baan vervolgens wel of niet Qualifying, hetgeen kan gaan conflicteren met geplande competities en wedstrijden. U voelt 'm: nut en noodzaak kunnen helder zijn, doch alle stake holders -exploitant, vereniging, gasten- zullen de tijdelijke consquenties moeten accepteren.
Een afweging hierin maken we samen met die stake holders, doch zal deze ook in gezamenlijk moeten worden ondersteund.

Communicatie!

Als clublid of regelmatig gebruiker van de golfbaan wilt u graag geïnformeerd worden over veranderingen op de golfbaan.  Komende jaren zullen wij die communicatie intensiveren om geplande baanbewerkingen te voorzien van de juiste context.  Niet alle technische details zullen worden gedeeld, wel het waarom en het (beoogde) resultaat van specifieke baanbewerkingen.
Kortom: we willen graag dat u begrijpt waarom bepaalde keuzes in het baanonderhoud worden gemaakt! 

   Terug naar overzicht