ENQUETE PLAYERS 1ST

03-10-2017


Afgelopen jaar is bij een aantal clubs de pilot gestart met het enquête-systeem van Players 1st, waaronder bij ons afgelopen najaar. Het systeem wordt volledig ondersteund door de Nederlandse Golf Federatie en de Nederlandse Vereniging van Golfaccomodaties en is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het (golf)geluk van clubleden en gastspelers op de deelnemende golfbanen &  golfverenigingen.

Wat wordt er gemeten?
In deze enquête wordt elk aspect van de totaalbeleving op de golfbaan uitgelicht. Dit geeft vereniging en golfbaan een gespecificeerd beeld van het tevredenheidsgehalte onder clubleden. Hierop kunnen dienstverlening of activiteiten t.b.v. de sociale binding aangepast en verbeterd worden

Voor wie en wanneer?
Deze enquête is exclusief voor clubleden. Er zijn per jaar drie meetmomenten, waarbij telkens een derde van het totale ledenbestand een enquête-verzoek per e-mail ontvangt. Er wordt dus slechts éénmaal per jaar een paar minuten van uw tijd gevraagd! 

In 2017 zijn dit de volgende data:
Donderdag 20 april (aanstaande)
Zaterdag 29 juli
Donderdag 5 oktober


Ambassadeurs score
Een belangrijk aspect binnen dit systeem is de berekening van een zogenaamde 'ambassadeurs score'. Dit is een getal tussen 0 en 100 en is representatief voor (golf)geluk dat men ervaart op Best Golf en binnen de vereniging en de bereidwilligheid om dit uit te dragen. Het doel is om deze score zo hoog mogelijk te maken en te houden.

Waarom meedoen?
Bij de golfbaan en de vereniging draait het op en om mensen. U bent onderdeel van het geheel en een onmisbare schakel voor management, bestuur en commissies om zicht te houden op uw noden en wensen. Hoe meer clubleden de moeite willen nemen om de enquête in te vullen, hoe representatiever de uitkomsten zijn.

Anoniem en transparant
Vanzelfsprekend is de privacy van uw gegevens gewaarborgd en kunt u de enquête volledig anoniem invullen. Wij committeren ons bovendien aan het feit dat na elke enquête een uitgebreid rapport met alle leden wordt gedeeld. Hierbij zal worden ingegaan op de verschillende beoordelingen per onderdeel en per doelgroep. 

Wij hopen op een hoge deelname en danken u alvast voor de moeite!

   Terug naar overzicht